Artist Gökhan özen

Songtitle Tabiri Caizse

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

Tanrýya el açýp yalvarmadýk mý 
Sen bensiz ben sensiz aðlamadýk mý 
Adaklar adayýp haykýrmadýk mý 
Gittin de ne oldu 
Bitti sevdamýz 

Sensiz gecelerin sabahý uzak 
Gözlerim yolunda ben acýndayým 
Çoðalan hasretim azalan umut 
Kaybolan bir ömrün yamacýndayým 

Kalbim söz dinlemiyor 
Unutmaktan acizse 
Alýþamaz sensiz bu hasrete 
Yangýnýmsýn tabir-i caizse 

Aldýðým nefes yarým 
Kesildi can damarým 
Söyle bana bir tanem 
Sensiz nasýl yaþarým

übersetzung

Tanrya el ap yalvarmadkm 
Sen bensiz ben Sensiz alamadkm 
Adaklar adayp haykrmadkm 
Gittin de ne oldu 
Bitti sevdam z 
 
Sensiz gecelerin Sabah uzak 
Gzlerim yolunda ben acndaym 
oalan hasretim azalan umut 
Kaybolan bir mrn yamacnday m 
 
Kalbim sz dinlemiyor 
Unutmaktan acizse 
Alamaz Sensiz bu hasrete 
Yangnmsn tabir-i caizse 
 
Ald m nefes Yarm 
Kesildi kann 
Syle bana bir tanem  damarm r  nSensiz nasl yaarm