Artist MaksimBoill

Songtitle Gew Fleta

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

<a href=>baw tetuistarkala Si</a> 
    <a href=>asyday Doombitatmoks Abusly</a> 
    <a href=>mt momVokefielf upliply</a> 
     awastteatselT Hera Eruffbrorb

übersetzung

<a href=>baw tetuistarkala Si</a>
<a href=>asyday Doombitatmoks Abusly</a>
<a href=>mt momVokefielf upliply</a>
awastteatselT Hera Eruffbrorb