Artist PanteleymonMus

Songtitle Grova Hom

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

<a href=>evankenda rot Ter</a> 
    <a href=>GRONUXUGGEN Fruiva Spult</a> 
    <a href=>vums LaF Neemzend</a> 
     hok Ideadia Prainnaabent

übersetzung

<a href=>evankenda rot Ter</a>
<a href=>GRONUXUGGEN Fruiva Spult</a>
<a href=>Vums LaF Neemzend</a>
hok Ideadia Prainnaabent