Artist Youp Van T Hek

Songtitle Niemand Weet Hoe Laat Het Is

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen
Straks komt een auto en die rijdt me kapot
Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen
Wat zal mijn clou zijn, hoe is mijn plot

Misschien zegt de dokter: "Meneer nog twee maanden"
En word ik door een slepende ziekte gesloopt
Men zegt dat het beter is voor nabestaanden
Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt

Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven
Dat denken er velen bij hun ontbijt
Terwijl ik altijd denk: ik heb nog maar even
Dit wordt het eind van een prachtige tijd

refr.:
Dus moeten we dansen en moeten we vrijen
Moeten we lachen en drinken vol vuur
Lief hou me vast want nu ben ik nog bij je
Tijd is toch geld, dus het leven is duur

En ik merk elke dag, dat ik me vergis,
En dat er dan nog een dag over is

Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven
Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind
Haar dood zal ons leven voor altijd bederven
Terwijl ze misschien een hemel daar vindt

Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen,
Maar je weet net als ik: er gaat steeds zoveel mis
Met auto's en veerboten, vliegtuigen, treinen
Niemand weet hoe laat het is

Is 't vijf voor twaalf, of net half zeven
Hoeveel uur heb ik nog, of rest mij een kwartier?
Hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven?
'k Heb echt geen idee, en ik grijp het plezier

refr.

En ik merk elke dag, dat ik me vergis
En dat er dan nog een uur over is

'k Weet als ik later groot ben, en ook bijna dood ben
Dan is al die angst niet nodig geweest
Maar altijd de bangste, altijd die angsten
Maakten mijn leven tot een schitterend feest

Want we hebben gedanst En we hebben gevreeen
We hebben gelachen en gespeeld met het vuur
God verbood wat we allemaal deden:
Leef toch je leven als je allerlaatste uur!

übersetzung

Vannacht in mijn slaap Wort ik Grundstücke overvallen 
Straks komt een auto en sterben Rijdt mich kapot 
Wanneer zal zijn de Fiets dood bij mij Stallen 
Wat zal zijn mijn Clou ist hoe mijn Grundstückes 
 
Misschien zegt de Dokter: "Meneer nog twee maanden " 
en Wort ik een Tür ziekte gesloopt 
Men zegt dat het beter slepende ist voor nabestaanden 
Maar twee maanden Pijn ist toch niet wat je hoopt 
 
Deze Dag de eerste van de Rest van mijn leven 
dat Denken ER Velen bij ontbijt hun 
Terwijl ik denk Altijd: ik heb nog maar auch 
Dit wordt het een van Eind prachtige Tijd 
 
refr.: r NDUs moeten wir Dansen en moeten wir vrijen 
Moeten wir lachen en drinken vol Vuur 
Lief hou mir riesigen will nu ben ik nog bij JE 
Tijd ist toch geld, dus het Leven ist duur 
 r ik nen Merk elke dag, dat ik mich Vergis, 
en dat nog een er dan dag vorbei ist 
 
Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven 
Laat staan onze liefste, denk niet aan ons Art 
Haar dood zal ons voor Leven Altijd bederven 
Terwijl ze misschien Hemel een daar vindt 
 
Niemand Mag. doodgaan , Niemand verdwijnen, Rossen 
Maar JE weet ik net ALS: ER gaat zoveel mis 
Met auto  s en veerboten, vliegtuigen, Treinen 
Niemand weet Hacke Laat het ist 
 
Ist  t Vijf voor Twaalf, der Netto-Zeven ein halb r ik heb nHoeveel uur nog, der Rest mij een Kwartierr 
Hoe lang mag ik doorgaan, nog leven doorgaan erfülltr 
  k Heb echt geen idee, en ik het Grijp Plezier 
 
refr. 
 r ik nen Merk elke dag, dat ik mich Vergis 
en dat nog een er dan uur vorbei ist 
 
  k Weet ALS ik ben spater Groot, de ook bijna dood ben 
dan ist al sterben angst niet nodig geweest 
Maar Altijd de bangste, Altijd sterben Angsten 
Maakten mijn leven tot een Schitterend Feest 
 
Want wir hebben gedanst En wir hebben gevreeen 
Es hebben gelachen gespeeld en met het Vuur 
God verbood wat wir Allemaal Deden: 
Leef toch je leven ALS allerlaatste uur je!